Duyurular

 • YAPA ANAOKULLARI MERKEZ OFİS

Montessori, Öğretmen Eğitim Programı başlıyor

2014-12-20 20:50:45

YA-PA, Montessori öğretmen eğitim programı başlatıyor... Montessori Eğitimcisi Emel Çakıroğlu Willbrandt yönetimindeki bu programla ilgili, PEK YAKINDA daha geniç açıklamalarda bulunacağız.

Maria Montessori Kimdir?

(31 Ağustos 1870 – 6 Mayıs 1952)

Montessori Metodunun kurucusu oIan Maria Montessori, 1870 tarihinde İtaIya ChiaravaIIe’de doğmuştur. 1896 yıIında tüm engellere rağmen İtaIya’nın iIk kadın doktoru unvanını aIarak, tıp faküItesinden büyük bir başarıyla mezun olmuştur. Montessori bir biIim insanı oIarak sahip oIduğu özeIIikIerin dışında, bir kadın oIarak da zamanının değer yargıIarının iIerisinde yaşamış ve kadın hakIarı için mücadeIe etmiştir. İtaIya’nın iIk kadın doktoru oIarak, 1896 yılında BerIin ve 1899 yılında Londra’da iki kadın konferansında İtaIya’yı temsiI etmek için seçilmiş ve bu konferanslarda kadınIara eşit ücret için çağrı yapmıştır.

Üniversiteden mezun oIduktan sonra asistan doktor olarak atandığı Roma Psikiyatr Kliniği'nde zekâ özürü çocukIarIa çaIışmıştır. Roma Üniversite Hastanesi'nde, hasta çocuklarla çalışırken yaptığı gözlemler bu çocukların eğitimi üzerine ilgi duymasına neden oldu. Maria Montessori bilhassa Fransız pedagog Séguin ve diğer öncü eğitim düşünürlerini inceleyerek onların geliştirdiği çalışma malzemelerinden yola çıkarak bu çocuklara özel bir eğitim uyguladı ve kısa zamanda elde ettiği pedagojik başarısı tüm dünyaya yayıldı.

1899 yıIında ise Roma’da zekâ geriIiği oIan tüm çocukIarın yollandığı yeni orthophrenic okuIuna yönetici olarak atanır. 1896 -1907 yılları arasında sağlık, antropoIoji, feIsefe, psikoIoji ve eğitim çalışmalarını devam ettirir. 1907 de, Roma’nın San Lorenzo böIgesinde çalışan aiIeIerin çocukIarından oIuşan 60 kişiIik grupIa çaIışmak için, üniversitedeki kürsüsünden ve tıbbî uygulamaIarından vazgeçer. Burada iIk Casa dei Bambini’yi ya da ÇocukIar Evi’ni kurar. 1907 yıIından itibaren dünyanın birçok üIkesinde Montessori metodu hakkında çaIışmaIar yürütmeye devam eder. Dünyanın her yerinden eğitimle ilgilenen insanlar Roma'da açılan ilk çocuk evini ziyarete gelirler.

1934 yılında MussoIini döneminde, Montessori İtaIya’dan ayrıImaya zorIanır ve BarseIona’ya gider. 1936’da İspanya Savaşı sırasında İngiIiz gemisiyIe kurtarıIır. Aynı yıI HoIIanda Iaren’e taşınır. 1940’da Hindistan 2. Dünya Savaşına girdiğinde, oğIu Mario ile birlikte enterne edilirler. İkinci Dünya Savaşı boyunca Montessori’nin Hindistan’dan ayrıImasına izin veriImez. Maria Montessori bu zamanı bebekIeri araştırmak ve gözIemIemekIe geçirir. 1946 yıIında Hindistan’dan, HoIIanda’ya döner. 1947 yılında ise I-Londra’da, Montessori Merkezi’ni kurar. 1950 yıIında UNESCO konferansına katıIır. 1940, 1950 ve 1951’de NobeI ÖdüIIerine aday gösteriIir.

1952’de Noordwijk Zee de. Maria Montessori OğIu ve asistanı Mario iIe Afrika’ya gidip gitmemeyi görüşüyorIardır. 80 yaşında birisinin böyle uzun bir seyahat için oIdukça güçsüz oIduğunu, bir başkasının onun yerine gidebiIeceğini ve konferans verebiIeceğini söyIer. Bir saat sonra beyin kanamasından öIür. Her zaman öIdüğü yere gömüImek istediği için HoIIanda'da Noordwijk KatoIik MezarIığına gömüIür.

Bir eğitim emekçisi oIarak, Maria Montessori, dünyanın birçok üIkesinde konferansIar, eğitimIer vermiş, kitapIar yazmış, yeni okuIIar ve öğretmen eğitim merkezIeri açmış, bir yandan da çocukIarı gözIemleyerek kendi eğitimine devam etmiştir.

Maria Montessori bir dünya vatandaşı oIarak yaşamıştır. Dünya geneIindeki çabaIarının ürünü oIarak metodu dünyanın birçok üIkesinde uyguIanmaktadır

 

Montessori Eğitim Felsefesi Nasıl Gelişti

Maria Montessori tıp eğitimi sırasında başladığı üniversitenin psikiyatri kliniğindeki görevine devam etmiş ve burada özellikle çocuklar üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu çocukların hiç bir faaliyette bulunmadıklarını bu nedenle deneyimlerinin eksik olduğunu fark eder. Çocukları teşvik edecek malzemeler verildiğinde kendiliklerinden çalışmaya başladıklarını gözlemler. Bu nedenle o tüm çocukları çalışmaya teşvik edecek malzemeler geliştirir. Böylece zihinsel engelliler için sadece tıbbi değil aynı zamanda eğitimle birlikte tedavi başlar. Zihinsel engelli çocukları yetişkin hastaların koğuşundan ayırarak onlara özel bir bölüm hazırlatır ve kendi ismiyle anılan metodunun ilk tohumlarını burada atmaya başlar. 1898 yılında Torino'da İtalyan Eğitim Bakanı'nın da katıldığı bir kongrede, zihinsel engellilerin eğitimi üzerine bir konferans vermiş ve bu kongreden sonra Scuola Ortofrenica'nin (zihinsel engelli eğitim kuruluşu) yöneticiliğine getirilmiştir. Bu görevi kabul etmesinin en büyük nedeni kendi ortaya attığı teorilerin gerçekliğini kanıtlamaktır. Unutulmuş, umut kesilmiş ve insandan çok bir eşya gibi davranılan zihinsel yetersiz çocukları sevgi, ilgi ve beceri ile eğitmiş, bu süre içinde kendi geliştirdiği materyallerle okuma yazma öğretmiştir. 8 yaşındaki çocukların katıldığı İtalya genelinde yapılan bir yeterlilik sınavına giren bu çocuklar asıl "mucize"yi burada gösterir. Montessori tarafından eğitilmiş zihinsel yetersiz çocuklar, sadece sınavı geçmekle kalmayıp, normal okullarda okuyan normal çocukların bir çoğundan daha yüksek puan almıştır. Bu, "ilk Montessori mucizesi" olarak adlandırılır. Burada çalıştığı süre boyunca bu metodun sadece zihin engelli çocuklarda değil, normal çocuklar üzerinde de başarılı olacağını görür. Montessori, 1896 – 1906 yılları arasında üniversitedeki sağlık bilgisi kürsüsüne, 1904-1908 yılları arasında antropoloji kürsüsüne sahiptir. 1904 yılında antropoloji profesörü olur. 6 Ocak 1907 'de Roma'nın en kötü mahallelerinde oturan okuma yazma bilmeyen ve başı boş çocukların eğitimi için "Casa dei Bambini" (Çocuklar Evi)'ni kurmuştur. Bu okul, bir inşaat projesinin çevresinde oturan aileleri tarafından ihmal edilmiş çocukların inşaata zararını azaltmak için inşaat firması tarafından kurulması planlanmış ve çok küçük bir bütçe ayrılmıştır. Oysa ki bu durum Montessori için yıllarca hazırladığı tohumlarını dikmek için aradığı tertemiz bir tarladan başka bir şey değildir. Heyecanla teklifi kabul eder. Çok zor ve yıpratıcı bir dönemdir. Ancak Montessori ürettiği günlük hayattan alınma materyaller, sevgi, ilgi ve alaka ile hem kendi metodunu geliştirir hem de ikinci bir mucize gerçekleştirir. Herkesin umudu kesmiş olduğu bir çocuk topluluğu kısa zamanda 3-4 yaşında okuyup yazmaya, yabanîliklerinden kurtulup sosyalleşmeye, kendilerini, ailelerini ve çevrelerini güzelleştirmeye başlarlar.

Bugün modern eğitimde doğru bildiğimiz ve kullandığımız ne varsa, Montessori tarafından bu dönemde çocuklardan yola çıkarak ortaya konmaya başlar. Çocuk boyutunda eşyalar dünyada ilk kez bu okulda kullanılır. Montessori her çocuğun ilgi alanının diğerinden farklı olduğunu görür. Her çocuk istediği ve ilgisini çeken konu ile ilgili çalışma yapmakta serbesttir. Montessori, "Bildiğim ne varsa çocuklardan öğrendim", der. Çocukları inceleyerek metodunu her geçen gün biraz daha geliştirir. – Ailelerin ve toplumun çocuk üzerinde gösterdiği baskıyı eleştirir ve çocukların aslında küçük boylu birer birey olduğunu, yetişkinin küçük bir modeli olmadığını söyler. Çocuklara saygı duyulmalı, seçimlerinden dolayı eleştirilmemelidir.

– Çocuklar geleceğin yetişkin insanıdır. Çocuklara kötü davranılmamalı, sevgi ile yaklaşılmalı, saygı duyulmalı ve ihtiyaç duyduğunda yeteri kadar yardım edilmelidir.

– Çocuklar, bağırılarak, emredilerek geliştirilecek birer bitki değildir. Her çocuk bir bireyin inşaatçısıdır.Yetişkin kendi çocukluğunu unuttuğu ve çocuğun da kendisini ifade edecek olanakları kısıtlı olduğu için  "…çocuk insanlık tarihinde hakkında boş bir sayfa olan bir figürdür…."

 – Çocuklara bebeklikten itibaren saygı göstermek gerekir. Bebekler büyük insan olmayı öğrenen küçük insanlardır. Onları ilgilendiren her şey hakkında onlarla konuşulmalıdır.

 – Çocuğa ceza asla uygulanmamalı sadece doğru yol gösterilmelidir.

– Çocuğun yapabileceği bir şeyi sadece çocuk yavaş ya da eksik yaptığı için onun yerine yapmak çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler.

 – Montessori'ye göre her şeyden önce nasıl iyi insan olunacağı, nasıl iyi arkadaş olunacağı, bir problemi nasıl çözüleceği öğrenilmelidir. Akademik çalışmalar bundan sonra gelir.

– Yetişkinler çabalarıyla bir insan yaratamazlar. Kendisini yaratmak, çocuğun kendi işidir.

 – Eğitim bir takvime, bir tabloya ya da programa göre değil, hayata göre şekillenmelidir.

 – Çocuk öz güvenin yanında öz disiplini de kendi öğrenmelidir. Çocuğa yol gösterilir ancak yanlışlar kendi kendine öğrenilmelidir.

-  Montessori eğitiminde; "hayır", "yapma", "elleme" gibi bariyerler, kısıtlamalar ve engeller yoktur

. – Hazırlanmış çevre esastır. Çocuğun deneylerini yaparken zarar görmemesi gerekir.

 – Çocuğun gelişimi için duyarlı dönemleri vardır. Bu dönemler incelenmeli ve bu dönemlerde gerekli eğitim verilmelidir.

Günümüzde tüm dünyada milyonlarca çocuk sayısı binlerce olan Montessori okullarında eğitim almaktadır. O dönem eğitimini kökten değiştirecek olan bu sistem, bugün Montessori kurallarının bir çoğunun zaten hayatımıza uyumlaşmış olmasından dolayı kolaylıkla kabullenilebilir bir sistem halini almıştır. Modern eğitimde doğru olarak kabul ettiğimiz ne varsa 100 yıl önce Montessori tarafından ortaya konmuştur. Çoğunlukla bu açıklamaları okuduğumuzda biz bunu zaten uyguluyoruz denmesinin nedeni budur.

Montessori Eğitiminde Çocuğa Bakış

Montessori pedagojisinin odak noktasında çocuk; bir birey olarak bulunur. Bu onun kendisini diğer faktörlerin etkisi olmadan mükemmel olarak geliştirebileceğini kabul etmektir. 
Montessori her çocuğun öğrenmek için iç dürtülere sahip olduğuna ve bunları geliştirmek için sadece uyarılması gerektiğine inanır. Geleneksel okulların çocuğu eleştiren yaklaşımı çocuğun gelişimini bastırarak ve bu gelişimi yolundan saptırarak onu rahatsız etmektedir.  Çocuğun kişiliğini oluşturma sürecinde cezalar, ödüller, eleştiriler onun kişiliğini tamamen özgür olarak ortaya çıkarmasını engeller.
Yaptığı gözlemler ve deneylerde Montessori çocuklarda "dikkatin polarizasyonu" (kutuplaşma) olgusunu keşfeder. Montessori çevresinde olanlardan tamamen habersiz çalışmakta olan bir çocuk gözlemler.  O güne kadar bir çocuğun böylesine derinlemesine ve uzun süreli bir şey üzerinde çalışabileceği düşünülmemiştir. Bu keşif çocukların ilgilerini çeken zor bir şey üzerinde uzun süre konsantre olarak çalıştıklarının kanıtıdır. Bu anahtar deneyimi Montessori "çocuğun keşif" olarak nitelendirir. Eğitimin yenilenmesinde ebeveynlere, eğitimcilere çocuğun geliştirilmesinde keyfilikten vazgeçmeleri çağrısında bulunmuştur. Çocuk kendi gelişiminin lideridir ve yetişkinin rolü sadece bunu sağlamak için olmalıdır.

Maria Montessori her çocuk için geçerli "hassas dönem"ler olduğunu keşfetti. Bu dönemleri "duyarlı dönemler" olarak adlandırdı. Çocukların bu dönemler sürecinde kimi becerileri kimsenin rehberliği olmadan öğrenmesi mümkündür. Bu aşamalar açıkça fark edilebilen ve zamanla sınırlı olan ve geri dönüşü olmayan dönemlerdir.Çocuk yapabildiği belirli bir şey bulduğunda odaklanıyor ve tüm dikkati o noktada polarize oluyor. Böyle bir aktivite ancak çocuğun kendisinin merakı tarafından yönlendirilir ve sonuçta çocukta herhangi bir yorgunluk görülmez. Çocuk böylece Kendini geliştirme ve bağımsızlık derecesini artırmak için yeni bir yola adım atmıştır. Montessori bir çocuğun doğuştan getirdiği, sadece ona özgü bir "yapı planı" olduğunu ve çocuğun kendisini oluşturmayı çevrenin biçimlendirici etkisiyle sürdüğünü söyler.

Böylece "Hazırlanan Çevre" çocuğa yeni bir şeyler öğrenmek için teşvikler sağlayarak hassas dönemlerdeki potansiyeli en iyi şekilde kullanılabilirken ayrıca günlük şeyleri araştırmak için olanak sağlar. Hazırlanmış çevre çocuğun tüm duyularını geliştirme fırsatı bulduğu yerdir.

Montessori Eğitiminin Çalışma Alanları

Maria Montessori 20 yy.lın ilk yarısında faaliyetleri içerisinde çok sayıda materyaller geliştirmiştir:

 • Günlük yaşam becerileri
 • Duyuların eğitim
 • Dil gelişimi
 • Matematiksel düşünmenin geliştirilmesi
 • Kozmik eğitim

Artık çağdaş öğrenme araştırmaları ve gelişim psikolojisi de bütünsel öğrenmenin gerekliliğini görmektedir ve Maria Montessori bunu kendi zamanında anlamış ve çocuklarla çalışmasında da gerçekleştirmiştir.

Montessori materyalleri çocuklar için geliştirilmiş malzemelerdir. her materyal çocukta doğrudan amaçlarla birlikte:

 • Kaba motor,
 • İnce motor,
 • Bilişsel,
 • Sosyal
 • Dil gelişimi,
 • Zihinsel ve Duygusal gelişimini destekleyecek unsurları barındırırlar.

 

Öğretmenin Montessori materyallerini çok iyi tanıması gerekir. Çünkü öğretmenin yıllık, aylık, günlük planı hazırlanmış çevredeki materyallerdir. Bu nedenle öğretmenin materyallerdeki doğrudan ve dolaylı kazanımları bilmeleri, çocuklar çalışırken gözlemlemeleri ve gözlemlediklerini titiz bir şekilde kaydederek takip etmeleri önemlidir. Çocuğun herhangi bir materyal ya da çalışmadaki yeterliliği ya da beceriksizliği, eksikliği ya da ileri olma durumu saptanırsa ancak üzerinde düşünülerek tamamlanabilir. Bunun için de öğretmenin en önemli görevi çocuklar materyallerle çalışırken onları gözlemlemektir.    

 

EMEL ÇAKIROĞLU WİLBRANDT KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi İngiliz Anabilim dalı mezunu. 21 yıl ilkokul öğretmenliğinin son 6 yılını Almanya'da iki dilli sınıf öğretmenliği yaparak emekli oldu. Eichstatt Üniversitesi pedagoji bölümünde yüksek lisans derslerine katıldı.

1992/93 yılında Alman ulusal Montessori Cemiyeti Montessori eğitiminden, 1994/95 yıllarında Uluslar arası Montessori Cemiyeti (AMI) Montessori eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldı.

1995-2000 yılları arasında, Montessori Eğitimcisi olarak, İstanbul'da Binbirçiçek Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir projesi için Montessori Anaokulu ve Montessori Terapi Merkezinin Kurulması, anaokulu yöneticiliği, Montessori terapisti, eğitimcilerin eğitimini gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde seçmeli ders olarak Montessori seminerleri,

Konya,Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu okul öncesi bünyesinde

Avrupa Birliği projeleriyle uygulama anaokulları eğitimcilerine Montessori seminerleri, uygulama anaokullarının kuruluşlarında görev aldı.

 

 • Kalkınma Ajansı projelerinde Trabzon İMKB kız meslek lisesi, İstanbul İMKB meslek okulu, Tekirdağ Zübeyde Hanım kız meslek lisesi, Şarköy ve Kırklareli kız meslek liselerinde Montessori seminerleri verdi.   

 

 • Özel Eğitim Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitimi kapsamında özel eğitim eğitimcilerine Montessori Semineri

 

 • İstanbul Küçük Karabalık Montessori veli inisiyatifi anaokulu kuruluşu, eğitimci eğitimi ve danışmanlık, Ataşehir Ayşegül Anaokulu'nun Montessori eğitimi için eğitimci eğitimleri ve danışmanlık, Adana Arı akademi montessori anaokulu, İzmit Nar Kreş Montessori eğitimci eğitimi ve danışmanlıkları verdi.

 

 • Avrupa Birliği  projesi kapsamında “ Okul Öncesi Dönem Montessori Yöntemi ile Kaynaştırma Uygulamaları” Öğretmen El Kitabı ve “Kaynaştırma Eğitimi” üzerine iki kitap yazdı-2008

 

 • Sistem yayınevi tarafından basılan "Montessori Yöntemiyle Çocuk       Eğitimi Sanatı" kitabının yazarı ve Kök yayıncılık tarafından basılan Montessori eğitimi kitabının editörlünü ve bölüm yazarlığını yaptı.

 

Münih Üniversitesi ve Güneş ışığı Vakfı Çocuk Akademisi'nde, 1994-2000, Engelli Çocukların Tanınması ve Eğitimleri Seminerleri kapsamında;

-       Otistik çocukların rehabilitasyonu ve ailelerle çalışma

-       Fiziksel engelli çocuklarla montessori eğitimine dayalı terapi semineri

-       Solaklık ve disleksi semineri ( Prof. J. Sturma)

-       Montessori eğitimine dayalı Meşguliyet terapisi semineri

-       Davranış terapisi semineri ( Dr.Jansen)

-       Genetik bozukluğu olan çocuklarla, Down sendromu ile ilgili çalışma semineri

        (Prof. StengelRutkowski)

-       Sıkı sarılma terapisi semineri (FesthalteTherapie- Dr. JirinaPrekop)

-       Engelli çocuklarda sakınılabilinen davranış bozuklukları ( Dr. JirinaPrekop)

-       Birden fazla engelli çocuklarda disiplinler arası çalışma (Dr.MelanieVoigt)

-       Legasteni ve Diskalkuli semineri (Prof. J.Sturma)(Prag disleksi okulunda bir haftalık staj)

-       Montessori eğitiminin bireysel terapi uygulamaları semineri (LoreAnderlik-Prof.StengelRutkowski)

-       Montessori Terapisti FrauLoreAnderlik Yanında Montessori Stajları ve Materyal Geliştirme Seminerleri,1996-1999, Seminer Katılımcısı