logo image

VİZYONUMUZ

YA-PA’nın vizyonu, eğitim ve yayın alanında; özgün, kişilikli, bilimsel ve etik değerlere sahip çıkan tavrını koruyarak, çocuk ve eğitimle ilgili ülke gündemine ve gelişmelere katkı sağlayan öncü kimliğini sürdürmektir.

MİSYONUMUZ

  • Çocukların, okul öncesi eğitimden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak.
  • Ülkemizde, okul öncesi eğitimin, hem nicelik hem de nitelik yönünden gelişmesini desteklemek.
  • Okul öncesi eğitim alanında, bir bilim olarak gelişmesini sağlayacak, nitelikli bilimsel çalışmalara destek vermek.
  • Ülkemizde; okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklara, fırsat ve imkan eşitliği çerçevesinde katkı sağlayacak hizmetler sunmak.
  • Çocukların eğitim sürecinde kullanabilecekleri, nitelikli eğitim kitapları üretmek.
  • Anne-babaların daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmeleri için, eğitimsel destekler sunmak,
  • Okul öncesi eğitim profesyonellerinin (yönetici, öğretmen, uzman vb.) mesleki gelişmelerini desteklemek.